Reklamasjon

Reklamasjon på HoFF-produkt

Reklamerer du på et produkt du har kjøpt, er det viktig at du fyller inn de neste feltene slik at vi lett kan identifisere produktet: