«Jeg er stolt og glad over å få denne muligheten. HOFF sin utvikling gjennom de siste årene gir grunnlag for optimisme, og jeg vil fortsette fokuset på vekst og lønnsomhet» sier Ingeborg Flønes.

Nåværende adm. direktør Per Fallang går av med pensjon i løpet av første halvår 2017. 

«Vi er meget fornøyd med ansettelse av Ingeborg Flønes som ny direktør i HOFF og mener hun har de nødvendige forutsetninger for å bringe virksomheten videre.» sier styrets leder Eilif Due i en kommentar.

Ingeborg Flønes tiltrer stillingen 1. mars 2017.