Proff > Salgsapparat

distriktssjefer

Oslo og Viken Sør øst
Johan Johansen
Distriktssjef
Oslo, Viken Vest, Vestf. og Telemark
Lene Olsen
Distriktssjef
Innlandet og Viken NORd/Vest
Frank Johansen
Distriktssjef
ROGALAND OG AGDER
Reino Kristiansen
Distriktssjef
vestland
Torstein Erdal 
Distriktssjef
TRØNDELAG,MØRE OG ROMSDAL
Fredrik Behrus Fathi
Kommersielt ansvarlig PROFF og Distriktssjef
nordland, troms og finnmark
Odd Arne Sandvoll
Distriktssjef