HOFF sirkulærøkonomi
Vår forretningsmodell er sirkulær og starter med våre eiere. De dyrker poteter på gårder i Trøndelag, Jæren og Innlandet. Basert på sort og kvalitet, fordeles poteten til ulike produksjonslinjer. Her blir de beste til pommes frites og vegetarburgere, mens de som ikke helt når opp, nyttiggjøres som råstoff i produksjon av potetmel, proteiner og sprit. Reststoffene fullfører sirkelen og blir til dyrefor og gjødsel, tilbake hos bonden.

Bærekraft i HOFF
I HOFF jobber vi systematisk med bærekraft. Vi skal ta hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonene som ligger til grunn for en bærekraftig tankegang. En ansvarlig plattform for selskap og produkter, gjennom alle ledd. Fra jordet til bordet!

Gjennom arbeid med SAFAs rammeverk som er en del av FN-systemets FAO (FN’s organisasjon for ernæring og landbruk) og spesielt utarbeidet for implementering av bærekraft i matproduksjon, har vi kommet frem til 6 fokusområder: