Landbruk

HOFF er et samvirke som eies av 547 andelseiere, hvorav 202 av disse er aktive potetprodusenter. HOFF-produktene er kortreist og potetene kommer fra produsenter i Rogaland, Trøndelag og Innlandet. Produktene tilvirkes ved anlegg på Klepp på Jæren, Inderøy i Trøndelag og Gjøvik og Brumunddal på Innlandet.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at driften er i tråd med lover, forskrifter og krav fra næringen. HOFF sørger for at KSL blir fulgt opp av våre potetprodusenter.

Sidene om landbruk er under utvikling, og innloggingsfunksjonen fungerer foreløpig ikke.