Sirkulærøkonomi

Visste du at HOFF ikke kaster noen poteter, skrellrester eller potetavkapp, men i stedet bruker hele poteten og at alle poteter er hjertelig velkomne?

HOFFs foretningsmodell er sirkulær, og starter hos våre eiere. De dyrker poteter på gårder i Trøndelag, Jæren og Innlandet. Basert på sort, kvalitet og andre kriterier, fordeles poteten til ulike produksjonslinjer, for produksjon av pommes frites, vegetarburgere, potetflakes og annet. Poteter som ikke tilfredsstiller kravene til disse produktene, samt avkapp og restressurser nyttiggjøres som råstoff inn i produksjon av for eksempel potetmel, protein og sprit. Restressurser fra disse produksjonene fullfører sirkelen, og blir i hovedsak til gjødsel eller dyrefôr tilbake hos bonden.

HOFF tar også i mot restressurser fra andre aktører gjennom avrensordningen, dvs.poteter som ikke kan brukes til potetforedling eller matpoteter. Tilsammen tar HOFF hånd om gjennomsnittlig 40.000 tonn poteter/restressurser pr år, som ellers ville ha endt opp som matsvinn.