Åpenhetsloven

HOFF SA er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre forretninger. Vi har over flere år jobbet systematisk med dette gjennom hele verdikjeden sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger på flere plan, og utfører jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser, leverandørrevisjoner, har krav til sertifiseringer både for oss selv og for våre leverandører samt krav til oppfyllelse av våre etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører.

Trykk her for å lese «Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger».

HOFF SA har etiske retningslinjer for ansatte trykk her for å lese dem, og etiske retningslinjer for våre leverandører trykk her. Retningslinjene for våre leverandører finnes også i en engelsk versjon .