Fokusområder

HOFF har 6 fokusområder som omhandler vesentlige temaer innen bærekraftdimensjonene miljø, sosial, økonomi og styring. Les mer om hvert enkelt fokusområde nedenfor.