Emballasje

Hvert år produserer en nordmann 178 kg emballasjeavfall. Tallet har økt med 16 % de ti siste årene.* Vi kaster om lag 540 000 tonn plast, hvor emballasje står for 40 %. Kun 25 % av det totale plastavfallet gjenvinnes**. (*Miljødirektoratet, **Handelens Miljøfond)

Stort sett alle våre produkter er emballert. Det er viktig at vi tar hensyn til både type og mengde i produktutviklingsfasen, slik at vi både kan redusere og resirkulere.

Mål

  • Redusere mengde plast
  • Øke mengde gjenvinnbar plast

Tiltak

  • Medlem av Grønt Punkt. Tar ansvar for emballasjen ut i markedet, årlig emballasjeavgift og rapportering.
  • Inngått Plastløftet. Forplikter oss til systematisk reduksjon av bruk og gjenvinning av emballasje. Nå EUs mål for om materialgjenvinning av plastemballasje med 50 % innen 2025 og 55 % innen 2030.
  • Benytte resirkulerbar PE-plast i emballasje for frosne potetprodukter.
  • Gjennom innovasjonsprosessen ha fokus på mengde og type plast for emballering.