Matsvinn

Det totale matsvinnet i Norge er estimeres til 450 000 tonn i året, noe som tilsvarer ca. 83 kg pr. innbygger. Svinn fra matindustrien står for ca. 86 000 tonn. FN og Norges mål er å halvere matsvinnet innen 2030. (Matvett.no)

HOFF har et ansvar, som potetforedler og matprodusent, å ta hensyn tikl matsvinn. Fra produksjon av råvare, til konsum hos forbruker.

Mål

Redusere matsvinn i produksjonen og bidra til redusert matsvinn hos forbruker.

Tiltak

  • HOFF signerte i 2017 tilslutningsavtale til bransjeavtale om redusert matsvinn med Klima- og miljødepartementet. Avtalen skal sikre en halvering av matsvinnet i Norge innen 2030.
  • Gjennom innovasjonsprosesser jobbes vi med reduksjon av matsvinn, fra produksjonsprosess til forbruker.
  • De fleste av våre produkter bruker holdbarhetsmerkingen; «Best før, ofte god etter».
  • Systematisk arbeid med forlengelse av holdbarhet på produktene.
  • Donasjon og salg i alternative kanaler.
  • Investeringer i ny produksjonsteknologi for mindre svinn i produksjonsprosessen.