Mennesker og ernæring

FNs bærekraftsmål legger fokus på «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»*, I tillegg til fokuset på likestilling, setter dette rammen for HOFF sitt sosiale ansvar. Ifølge STAMI vil et godt arbeidsmiljø «virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet og resultater i virksomheter og kostnader for samfunnet». Utviklingen av kosthold i Norge viser at både inntaket av bla. mettet fett og salt er høyere enn anbefalt**. (*Global Compact.no, **Helsedirektoratet)

De ansatte er våre fremste ambassadører og viktigste ressurs. HOFF skal være en trygg, ansvarlig og motiverende arbeidsplass, og som matvareleverandør, ta ansvar for våre produkter opp mot forbruker.

Mål

HOFF skal være en ansvarlig og inkluderende arbeidsgiver, i trygge omgivelser.
Redusere mettet fett og saltinnhold.

Tiltak

  • Gjennomgang av etiske retningslinjer med alle ansatte.
  • Kontinuerlig arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
  • Læringsbedrift. Tilrettelegge for, og tilby gode læringsplasser.
  • Samarbeid om arbeidsmarkedstiltak med ulike aktører.
  • Jobbe for et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.
  • Sunnere kosthold. Fokus på redusert saltinnhold, mettet fett og økt bruk av frukt og grønt.