Miljø

Klimagasser fra verdens matproduksjon utgjør ca.30 %*. Norges klimamål for 2030 er reduksjon av klimagassutslippet med 50-55 %, som også er i henhold til EUs klimamål og Parisavtalen**. (*Fremtiden i våre hender, **Regjeringen.no)

Som produksjonsbedrift, har HOFF et ansvar for å begrense eget forbruk. Endringer i omgivelsene utgjør en risiko for selskapet, da det har direkte effekt på råvarene og innsatsfaktorene vi benytter.

Mål

 • Optimalisere energiforbruk.
 • Bruk av fornybar energi på alle anlegg.
 • Økt sorteringsgrad på alt avfall.
 • Redusere CO2
  utslipp.
 • Optimalisere vannforbruk.

Tiltak

 • Etablerer klimaregnskap basert på GHG-standarden. Identifisere utslipp og avdekke forbedringspotensialet (se under for utregning av
  scope 1 og 2).
 • Systematisk arbeid med ENØK-tiltak og energiledelse for å benytte ressursene mer effektivt.
 • Følger konsesjonsgrenser fra Miljødirektoratet
  for utslipp til vann (kvalitetsgrenser) og luft (støy
  og lukt).
 • Krav til potetleverandører om bruk av klimakalkulator for potetproduksjon fra høsten 2025
  (utviklet av Landbrukets klimaselskap). Gi oversikt over klimautslipp relatert til produksjonen av
  råvarene.