Rettferdig handel

Leverandørene er en viktig del av produksjonssyklusen, og det er viktig at bedriftene tar ansvar for at etikk og miljø i sine leverandørkjeder blir ivaretatt.

Som produksjonsbedrift har HOFF mange leverandører, og vi jobber systematisk for å bidra til et ansvarlig samarbeid i verdikjeden.

Mål

Bidra og sikre ansvarlige arbeidsvilkår hos våre potetprodusenter og andre leverandører.

Tiltak

  • Følge Åpenhetsloven – Bidra til en transparent leverandørkjede og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelse er publisert på våre nettsider.
  • Etiske retningslinjer som del av våre leverandøravtaler.
  • Krav om bruk av Kvalitetssystem i Landbrukets (KSL) retningslinjer for kvalitet og trygghet hos våre potetprodusenter.