Styringsetikk og økonomi

Styringsetikk og økonomiske faktorer må legges til grunn for at HOFF skal kunne jobbe med sine fokusområder, og slik være en ansvarlig samfunnsaktør; for bedrift, potetprodusentene, kunder, forbrukere og lokalsamfunnene.

Bærekraft er ett av fokusområdene i forretningsstrategien, og det legges til rette for bærekraftige valg i hele organisasjonen. Vi skal fokusere på norske og kortreiste råvarer, og våre fabrikker er plassert der hvor poteten dyrkes.

Gjennom avrensordningen mottar HOFF avrenspotet fra andre potetforedlere. Dette samarbeidet mellom bonden, øvrig potetindustri, kunder, myndighetene og oss, skaper sirkulærøkonomi i praksis. Ordningen bidrar til å redusere risikoen for spredning av plante-/ potetsykdommer, utnytte ressursene på en mer bærekraftig måte og redusere matsvinn.

HOFF er sertifisert etter ISO9001 (kvalitetsstyring) og ISO22000 (mattrygghet). Vi er også medeier i Landbrukets klimaselskap SA (siden 2018), hvor det jobbes for å redusere klimaavtrykket i norsk landbruk gjennom informasjon og verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Sammen med hundre andre aktører, signerte HOFF en bransjeavtale for frukt og grønt i 2020. Hensikten er et felles internkontrollverktøy for bransjen med tilhørende revisjonsordning, for den enkelte produsent med både intern- og eksternrevisjon.

Vi stiller krav om godkjent bruk av Kvalitetssystem i Landbrukets (KSL) retningslinjer for kvalitet og trygghet hos våre potetprodusenter, og er med i Forum for Norsk Grønt med et mål å doble omsetningen av norsk frukt, grønt og potet frem til 2035 gjennom samarbeid i hele verdikjeden.