Slik jobber vi

SAFA er et rammeverk som favner helheten i det å arbeide med bærekraft. SAFA er en del av FN-systemet FAO (FN’s organisasjon for ernæring og landbruk)  som i mange år har arbeidet med å utforme målesystemer og kriterier for bærekraft i verdens matsystemer. Oversatt til norsk av NIBIO og NMBU.

Utgangspunktet er å jobbe med et bærekraftig matsystem, og sikre matsikkerhet i en verden i ubalanse og kriser. Rammeverket bygger på FN sine bærekraftsmål. HOFF er en av de første i Norge som benytter SAFA som rammeverk.

SAFA jobber innen dimensjonene miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Den siste dimensjonen, som binder dette sammen, er styring og ledelse. Det blir ingen bærekraft uten god styring.

Styring og ledelse: Handler om kapasitet til å utvikle politikk, styre prosesser, utvikle kunnskap, institusjonell kapasitet og implementere beslutninger som leder utviklingen mot bærekraftig tilstand.

Miljømessig bærekraft: Handler om opprettholdelse av produksjon og forsyninger som er avgjørende for menneskers overlevelse må en måte som minimerer negative og fremmer positive miljøpåvirkninger

Sosial bærekraft: Handler om grunnleggende menneskelige behov samt kulturell- og økonomisk verdiskapning, der landsbygdas institusjonelle, økologiske, økonomiske og sosiale utvikling sees i sammenheng. Jordbrukets ressurser, produksjoner og forutsetninger gir grunnlag for et godt liv med gode etiske verdier.

Økonomisk bærekraft: Handler om at investeringer, økonomisk robusthet, produktkvalitet og lokal økonomi opprettholdes på et nivå som sikrer kontinuiteten i produksjonen og opprettholder de sosiale systemene som er en forutsetning for samfunnets matsikkerhet

 KILDE: SAFA

Samarbeid

HOFF er en aktør som er sitt samfunnsansvar bevisst. Våre forpliktelser strekker seg utover HOFF som bedrift, våre ansatte og eiere. Vi har inngått forpliktende avtaler vi mener er viktig for at vi sammen skal nå målet om et bærekraftig samfunn.

  • Vi er medlem av Grønt punkt
  • Vi er en IA bedrift
  • Deltar i «Ringer i vannet»
  • Medlem av «Matvett» – rapportering av matsvinn
  • Deltar i Food Revolution – (klikk her for å lese mer)
  • Har tegnet Intensjonsavtale om sunnere kosthold
  • Praktiserer Åpenhetsloven